fbpx

Do zdravja otrok z vajami kaligrafije

Zdravje naših otrok je širok pojem. Skrb zanj se prične z načrtovanjem družine. Torej dosti prej, preden se otrok rodi. Ker je otrok neposredna posledica svojih staršev, sta oče in mati prva in edina garancija za popotnico, ki jo bosta svojemu otroku predala v življenju.

Tako je na nas starših velika odgovornost in v poplavi hitrega načina življenja prepogosto zmanjka časa za utemeljeno raziskovanje.

V tem članku z vami delim znanja, katera sem sama proučevala pri vzgoji obeh svojih, sedaj že zrelih mladostnikov, saj se s kaligrafijo ukvarjam od njunega 4. oz. 1 leta starosti.

Predstavljam naslednje poudarke:

 1. Kako do kompleksnega razvoja možganskih povezav
 2. Pomen pravočasnega uvajanja vaj kaligrafije pri celostnem razvoju otrok
 3. Koko se na zabaven način lotiti uvajanja vaj kaligrafije in zakaj je optimalen čas za uvajanje vaj kaligrafije med otrokovim 9. in 12. letom starosti.
 4. Vrednote, ki se ob kaligrafiji razvijajo in jih želimo predati in razvijati pri svojih otrocih

Vaje kaligrafije vzpodbujajo zdrav razvoj otrokovih možganov

Si predstavljate svojega otroka, ki zna številna znanja, ki se jih uči v šoli funkcionalno povezati in jih uporabit v vsakdanjiku? Predstavljate si, da vas otrok brez težav drži svinčnik v roki in nima težav z izpisovanjem pisanih črkah abecede. Da zna za seboj prebrati svoje zapiske. Si lahko zamislite, koliko laže bi se učil in povezoval besede učiteljice s svojimi zapiski v zvezku?

Vaje kaligrafije predstavljajo velik stimulans za možganske povezave

Si predstavljate zapletene procese s katerimi vaš otrok zaposluje svoje možgane, ko sestavlja črke iz posameznih gradnikov? Med pisanjem s kaligrafskim peresom, kjer je še dodaten moment kot, pod katerim drži pero? Koliko različnim izzivom so izpostavljeni njegovi prstki in posledično, kak žur za sinapse v njegovih možganih, ki iščejo rešitve in najboljše rezultate za dani izziv?

In si predstavljate, kaj v njegovem trebuščku naredi poplava testosteronov, ki so se sprosti ob aha efektu, ko mu po 28 poskusu uspe napisati popolno kaligrafsko črko? Neprecenljivo. Si predstavljate srečo, ko vama  otrok izpiše preprost stavek: Mami in ati, rad vaju imam, ob tem pa veste, da je za ta izdelek porabil pol ure in da so že 4 listi pred tem sporočilcem leteli v koš? Na tem, ki ga držite v roki, pa je le ena sama packa, ki jo z veseljem spregledate spričo truda, ki ga je vložil v darilo za vaju.

Kaj se dogaja v možganih otrok, ki tipkajo po tipkovnici, kjer je najpreprostejši gib, pritisk prsta na tipkovnico, enak za vseh 25 črk abecede, ne zmorem opisati s toliko žara.

Funkcionalno učenje angažira naše možgane

Otroci se najlaže učijo skozi igro, pa tudi naši možgani delujejo bolj kreativno in inovativno, če smo, po otroško lahkotno sproščeni. Funkcionalno znanje temelji na igri vprašanj in iskanju odgovorov skozi vse čute in to je, kar bi naj pri otrocih vzpodbujali. Vsi si laže zapomnimo, kar na novo spoznamo skozi asociacije preko vonja, otipa, sluha, okusa in vida. Funkcionalno učenje je usmerjeno v iskanje idej in novih rešitev, ki so gonilo razvoja in napredka. Možgani naših otrok, pa so vse preveč zasičeni s pomnjenja velikih količin podatkov in pojmov, kar je sicer funkcija računalniških pomnilnikov, ki pa so stroji, ne pozabimo tega.

Dva primera funkcionalnih vprašanj:

*Kako so goske pripomogle, da so se ohranile nekatere od največjih modrosti človeštva?  Veliko možnih odgovorov, ki vodijo vedno bolj do tega enega: Dala so peresa, s katerimi so jih zapisali na papir.

*In kako je uspelo oralnim kulturam ohraniti, za človeka najbolj ključna znanja? Ponovno skozi veliko raznolikih odgovorov pridemo do tega: Skozi pripovedovanje iz roda v rod. Pripovedovali so si zgodbe in si njih bistvo čim bolje zapomnili. Uporabljali so torej pomnjenje.

Funkcionalno znanje temelji na razmišljanju

Pa smo ponovno pri pomnjenju. Sedaj pa vas vprašam: A gre tukaj za dva ista procesa pomnjenja?

Ne, razlika je v količini in vrsti podatkov. Je modro polniti naš pomnilnik z vsemi znanji tega sveta? Z vsem, kar lahko zlahka najdemo v knjigah in na spletu? Kateri del nas samih s tem potenciramo?

Ni modreje pomniti in utrjevati znanja, ki posamezniku v določenih, zanj ključnih okoliščinah pripomorejo, da najde najboljšo rešitev za dani izziv?


7 razlogov, zakaj ne želim zamuditi pravočasnega uvajanja svojih otrok v kaligrafijo

Razvoj pozornosti in koncentracije skozi vaje kaligrafije

Z rednimi vajami kaligrafije se izognemo razvoju motenj pozornosti in koncentracije, ki motijo zdrav otrokov razvoj. Če pa jim pustimo, da se prenesejo v odraslo dobo, pa se lahko razvijejo v motnje spanja, izguba apetita in hujšanje ali prenajedanje s hrano, glavobol, prebavne motnje, sovražno obnašanje, depresija, samomorilne misli…

Razvoj fino motorike, še ena korist vaj kaligrafije

Prav tako vaje kaligrafije v zgodnji otroški dobi krepijo otrokovo fino motoriko. Fino motorika sodi v bolj zapletene gibe, ki jih je človek sposoben. Skupaj z dobro razvitim čutom otipa je sposobnost gibanja prstov in rok motorična podlaga za vsako dejavnost. Finomotorične vaje, med katere v prvi vrsti sodijo redne vaje kaligrafije oz. pisanje s pisalom po podlagi vašemu otroku omogočajo ustvarjalno izražanje svojih idej preko umetniških vsebin.

Z zavestnim usmerjanjem dejavnosti in časa pri svojem otroku želim razvijati:

 1. Ohranjanje pozornosti na trenutno dejavnost
 2. Zavestnost v trenutku (v izogib pogostemu izgubljanju stvari)
 3. Obvladovanje ciklov tišine in govora (zmanjšanje skakanja v besedo)
 4. Občutek za okolico, soljudi in povezave med obema
 5. Sposobnost umirjenega sedenja oz. usklajenega gibanje po prostoru
 6. Spretne prstke (osnova vseh fono motoričnih poklicev)
 7. Več samozavesti saj v življenju velja; velja, vreden si, kar s tem kar imaš, narediš

Kako pravočasno pričeti s kaligrafijo pri svojih otrocih?

Starostno obdobje med 4 in 7 letom starosti

Temu starostnemu obdobju sem se posvetila v članku Kaligrafija za predšolske otroke, kjer sem se naslanjala predvsem na antropozofska dognanja, po katerih delujejo Waldorfske izobraževalne ustanove po svetu. Rudolf Steiner je avtoriteta na področju vede o človeku, vzgoje otrok v luči duhovne znanosti, biodimamičnega kmetovanja, ki ga lahko postavimo po veličini njegovih del ob bok izumitelju Nikoli Tesli na področju znanosti o fiziki, kemiji, matematiki . Obema je skupen njun, v praksi uporaben doprinos k izboljšanju dobrobiti človeštva.

Starostno obdobje med 7 in 12 letom starosti, kot nalašč za pričetek uvajanja kaligrafije

To obdobje je pri otrocih najugodnejše za pričetek uvajanja kaligrafije po mojih programih. Vsi že poznajo črke in so v fazi vedoželjnosti, ki jim jo spodbujajmo skozi to, da jim ponujajmo vse mogoče nove dejavnosti.

Z otroci vedno pričnem s stilom pisave Karolinška minuskula in UNCIALA, ki sta pokončna in lepo okrogla stila pisave, primerna za začetnike. Tečaj kaligrafije je zasnovan tako, da se otrok najprej seznani s kotom, pod katerim drži pero. V naslednjem koraku spoznava posamezne gradnike črk. Ko to osvoji pa prične izgrajevat črke, korak po korak. Črke podajam po smiselnih sklopih in tako otrok asociativno gradi celotno abecedo iz parih gradnikov, ki se ponavljajo tekom celotne abecede. Ob tem otrok razmišlja, kje, pri kateri črki je ta gradnik že uporabil, raste mu samozavest, predvsem pa zadovoljstvo in začudenje nad samim seboj. V tem dokončnem svetu več nima mnogo možnosti, da bi se izrazil, kaj ustvaril popolnoma sam in tako morda ni povsem verjel, da mu bo zares uspelo.


V skrbi za vrednote, ki jih predajamo svojim otrokom na daljši rok je kaligrafija prava pot

Kaligrafije je umetnost lepega pisanja črk. Ob tem pa, kot smo spoznali v tem članku še mnogo, mnogo več.  Je naložba v zdrav in celostni razvij osebnosti in v razvoj samostojne on odgovorne odrasle osebnosti, ki se odlikuje z naslednjimi vrednotami, ki skozi vztrajno mojstrjene lahko prerastejo v vrline. 

Dobrobiti kaligrafa, ki se pokažejo na dolgi rok

 • Občutek za lepoto, ki se aplicira na vsa področja človekovega življenja
 • Razvoj harmonične osebnosti
 • Razvoj ustvarjalnosti, nepogrešljiva vrednota, pri širjenju zornega kota
 • Fokus, usmerjanje misli, koncentracija
 • Vztrajnost
 • Potrpežljivost

Kaligrafija – vabilo

Vabim vas, da me redno spremljate na Facebook strani Svet ustvarjalnosti NRG in Facebook strani Natalija Resnik, kjer objavljam izdelke in novosti na področju pridobivanja novih znanj.  Skupaj bomo lažje prešli prve korake v čaroben svet kaligrafije.