fbpx

Kaligrafija za otroke med 4 in 6 letom starosti

Vedno več ljudi poseže po kaligrafiji, kot poti, do uravnotežene osebnosti. In kako naj bolje pridemo do zdrave osebnosti, kot da pričnemo z usmerjenim poudarjanjem  za življenje prepotrebnih lastnosti že v zgodnjem otroštvu. Kaligrafija je poimenovanje za vejo umetnosti, ki jo po slovensko imenujemo lepopisje. V tem članku najdete odgovore na vprašanja, ki si jih kot mladi starši zastavljate z namenom, da ne bi nehote zamudili katere pomembnih razvojnih faz pri celovitem razvoju svojih otrok. Otroci se v tej razvojni dobi najbolj učijo s posnemanjem. Tako tudi vam staršem predstavim nekaj osnovnih napotkov, potrebnih za začetnike v kaligrafiji, ki vam bodo v pomoč pri usmerjanju svojih otrok v čarobi svet črk. Predstavljam vam kaligrafska peresa, tuše in podlage, ki se jih najpogosteje uporablja za pisanje pri začetnikih v kaligrafiji.

Kaligrafija in razvoj zdrave osebnosti

Kaligrafija je umetnost lepega pisanja črk. Ob tem pa še mnogo več, je naložba v zdrav in postopen razvoj odraščajočega otroka. Brez da izhajamo iz večplastnosti človeške narave, pa ni moč opisati vseh dobrobiti, ki jih skozi pravočasne in redne vaje kaligrafije-pisanja z roko po papirju, razvijamo pri odraščajočem otroku.

Vedenje, ki vam ga predstavljam spodaj je temelj celovitega razvoja človekove osebnosti in izhaja iz študija antropozofije-vede o človeku, zasnovane po načelih Rudolfa Štajnerja. (avstrijski filozof, pesnik, pisatelj, prevajalec, 1861-1925 je bil utemeljitelj Goethejevega inštituta in začetnik Antropozofije – znanosti o ljudski modrosti, antropozofske medicine, euritmije, biodinamičnega kmetijstva, Waldorfske šole)

(Po Štajnerjevih načelih deluje tudi Zasebni vrtec Vilinski Gaj na Ptuju, najdete jih na https://www.vilinskigaj.si/ in FB: Zasebni vrtec Vilinski Gaj)

Kaligrafija in večplastnost človeške narave

Za celosten suport starostnega obdobja otrok od rojstva do šole je pomembno osnovno poznavanje strukture in delovanja štirih teles v človeku, ki delujejo na več nivojih hkrati. Morda je to nekaj novega za vas. Prav tako se zavedam, da vas dosti ne pozna izraza kaligrafija. Oboje, antropozofijo in kaligrafijo paralelno proučujem že od leta 2003 in je medsebojno povezano. Zaradi velike pomembnosti za razvoj človeštva svoje življenje med drugim posvečam poučevanju kaligrafije, ki se v predšolski dobi prične prav s pisanjem na roko po papirju. 

  • Fizično telo
  • Življenjsko-eterično
  • Telo občutkov ali astralno telo.
  • ‘Telo jaza’

Več o tem in pristopu Štajnerja na celosten razvoj si preberite v članku O vzgoji in izobraževanju otrok  (Članek še nastane)


Vpliv pisanja črk s pisalom po papirju na razvoj možganov

Če skozi prepotrebne ročne dejavnosti zamudimo razvoj možganskih funkcij, ki se pri predšolskem otroku razvijajo v možganih, jih je v poznejši dobi nemogoče nadomestiti.

Nevroendokrinologija o pisanju na roko

Ranko Rajović, nevroendokrinolog, v svojih raziskavah zagovarja pisanje z roko, ker ohranjajo pomembne možganske funkcije. Fina motorika mora biti razvita pred vstopom v šolo, pravi Rajović, ki je o tem podrobno pisal v knjigah “IQ otroka skrb staršev” in “Razvoj inteligence skozi igro”. Obe sta prevedeni v slovenščino.

Podatek da se 75% možganskih povezav razvije in stimulira pri otroku med 3-7 letom starosti pove vse. Možganske sinapse v otrokovih možganih se najbolj stimulirajo skozi igro in gibanje. In tu so mišljene one igre, ki vzpodbujajo ustvarjalnost in veliko veliko gibanja pod milim nebom, v naravi. Danes pa so otroci v tej starosti prepogosto pred TV ekrani in ekrani telefonov.

Ob tem možganskim centrom, ki bi morali v starosti od 3 do 12 let dobivati največ stimulacije, ne dajemo nobenih sporočil, nobenih izzivov za delovanje. Torej možganski centri v otrokovih možganih razumejo, da so nepotrebni in krnijo.

Prerano uvajanje” pametnih telefonov” v otrokov vsakdan

Predstavljajte si otroka, lepo zleknjenega na blazini, ki v roki drži telefon in ure nepremično igra igrico:

  • Center za vid ni pestro stimuliran, saj je pogled fokusiran le v eno smer
  • Center za govor, prav tako ne, saj ob igranju igric oz. gledanju risanih filmov otrok molči oz. izreka, ponavlja kratke zloženke, ki jih najpogosteje izrekajo njihovi fiktivni junaki.
  • Center za otip, torej prsti rok pa so v popolnoma nenaravni, pokrčeni drži v položaju, ko otrok delj časa drži v roki le telefon, daljinec oz. miško. O razvoju prepotrebne finomotorike ni ne sluha, ne duha.

Pri pisanju na roko krepijo prstno fino motoriko

Največji razvoj možganov je prav od 2-3 do 5 leta starosti. Mi pa otroku ne damo da se kreativno giblje. Rajović ugotavlja, da ima vse več otrok razvojne motnje in težave z učenjem. Še posebej izpostavlja težave s fino motoriko v prstih in z ravnimi stopali: “Po nekaterih raziskavah v nekaj evropskih državah ima kar 50 odstotkov otrok, starih šest let, slabše razvito fino motoriko – kar je skrb vzbujajoče, kajti prsti neposredno sodelujejo v oblikovanju možganske skorje; posredno prek asociativnih področij sodelujejo pri oblikovanju korteksa (skorje) v nekaj možganskih režnjih.”

Možgani potrebujejo raznoliko gibalno stimulacijo

V možganski skorji so spravljene vse naše kognitivne sposobnosti – če torej v zgodnjem otroštvu izostane stimulacija nekaterih možganskih funkcij, to lahko postane težava pozneje v šoli in v življenju.
Iz biologije je znano, da so najbolj občutljive funkcije tiste, ki so evolucijsko najmlajše. Med najmlajše sodijo branje, pisanje in računanje. Če obstaja težava – oziroma nezadostna stimulacija v vseh 3 centrih torej, za vid, govor in gibljivost prstov s tem slabimo možganske povezave in neposredno ogrožamo asociativno mišljenje, kar vodi do kognitivnih izpadov.

Vabim vas, da si ogledate prispevek: NTC learning system: Ranko Rajović https://www.youtube.com/watch?v=fVW62oi3ooQ 


S čim pišemo kaligrafske črke?

Pisno orodje, ki ga uporabljamo kot odrasli so kovinska peresa različnih širin, ki so vdeta v peresnik. Potem potrebujemo še raznobarvne tuše in malo kompaktnejši papir.

Katero pisalo je primerno?

Komplet peres  za odraslo kaligrafijo, ki jih sama uporabljam in priporočam vsebuje sedem peres različne širine: 0.5mm, 1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm. Za začetnike priporočam osnovni paket sestavljeni iz 2mm peresa, tuša in vajenice, ki ga dobite ob odločitvi, da bi se učili kaligrafije z menoj, že v paketu.

Za malčke pa so najprimernejše kar raznobarvne ploščate voščenke.

Pisna podlaga in kaligrafska otroška vajenica

Staršem, ki bi se odločili za začetni tečaj kaligrafije priporočam, da prepisujejo črke kar v zvezek A4, mali karo, takega, kot se v šoli uporablja za matematiko. Tako polnite vrste za vaje z enakimi črkami. Papir na katerega pišete voščila pa je čvrst šeleshamer ali pa, če imate na voljo, akvarelni papir.

Otrokom pa narišite vajenico iz spodaj priloženih osnovnih gradnikov kar v risalni blok, ki ga lahko otroci po vrsti polnijo s poljubnimi gradniki za črke. Tudi vodoravne črte si naj postopno narišejo sami, seveda brez ravnila.


Se da naučiti kaligrafije tudi preko spleta?

V času, ko so nam trenutne razmere onemogočile druženje v živo sem pripravila spletni tečaj v 35 kratkih filmih, kjer sta, korak po korak predstavljena dva stila pisav: Karolinška minuskula in UNCIALO, v posamični ali dvojni izdaji. Oba stila sta zelo primerna za začetnike v kaligrafiji.

Kaligrafija – vabilo

Vabim vas, da me redno spremljate na Facebook strani Svet ustvarjalnosti NRG in Facebook strani Natalija Resnik, kjer objavljam izdelke in novosti na področju pridobivanja novih znanj.  Skupaj bomo lažje prešli prve korake v čaroben svet kaligrafije.