fbpx

Protokol


Kaligraf mora biti predvsem oblikovalec, saj je pisava kategorija, ki zahteva vizualni način razmišljanja. Z individualnim pristopom zajamem tematiko, vsebino in oblikovne zahteve naročnika in mu pred izvedbo naročila predložim idejni osnutek.

In zakaj bi izročili ročno izpisano listino?

Z željo ohraniti pristen odnos do sočloveka in poklon njegovemu čutu za estetiko. Ročno izpisana listina v prejemniku vzbudi občutke posebne vrednosti, ki jo pripisujete njemu oz. njegovemu delu. Tehnološki razvoj nam res prinaša obilo dobrega, a na medosebnem področju več ne pomeni vračanje k pristnemu osebnemu kontaktu.